03 พฤษภาคม 2561 23:35

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้ประกอบการเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมตั้งเป้า โรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐาน Eco Industry Town

image

วันนี้ (3 พ.ค. 61) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตประกอบการเชิงนิเวศ และสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน มีนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในปี 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการตรวจประเมินเขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่ใน 18 พื้นที่เป้าหมายใน 15 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สมุทรปราการ จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม จ.ปทุมธานี จ.ราชบุรี จ.นครราชสีมา จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สระบุรี จ.ขอนแก่น จ.สงขลา และ จ.สุราษฎร์ธานี โดยพบว่าเขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมมีที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 13 พื้นที่ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Industrial Park 5 หรือเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการไออาร์พีซี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี กลุ่มที่ 2 ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco World Class หรือนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำที่สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และกลุ่มที่ 3 ผ่านการตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco Champion หรือ นิคมอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างผาสุกบนหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ใน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านกายภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างระบบการจัดการเพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมที่หนาแน่น และเตรียมความพร้อมพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในอนาคต และเป็นการยกระดับพื้นที่ไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเดิมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเขตอุตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองใหม่และเมืองนิเวศในอนาคตด้วย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11939 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น