07 พฤษภาคม 2561 15:56

รมต.อุตตมฯ นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ และพบเกษตกรชาวไร่อ้อย

image

บุรีรัมย์:วันนี้ (7 พ.ค.61) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะเข้าเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ โดยมี นายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม   นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม    นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายเอกภัทร วังสุวรรณ นายวิฤทธ์ วิเศษสินธ์ุ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วม

โดย นายอุตตม ฯ  และคณะได้เยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อย โรงเรียนสอนชาวไร่อ้อย ซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีพื้นที่ปลูกอ้อย 1.7 ล้านไร่ มีผลผลิต 21.6 ตันต่อปี โดยมีปัญหาขาดแคลนแรงงานในการบริหารจัดการไร่อ้อย ต้นทุนค่าแรงสูง และยังขาดประสิทธิภาพการผลิต กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จึงมีแผนขยายโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ออกไปอีก 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) วงเงินปีละ 2,000 ล้านบาท เพื่อให้สินเชื่อแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการไร่อ้อยสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ เพื่อมุ่งสู่ 4.0 

      นอกจากนี้  กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยภาคอีสาน ที่ยังไม่สามารถตัดอ้อยได้ทันก่อนการปิดหีบอ้อย โดยให้เลื่อนกำหนดระยะปิดหีบอ้อยออกไปในเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อพยายามรับซื้ออ้อยจากชาวไร่อ้อยทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ภาคอีสานมีอ้อยคงเหลือประมาณ 2 ล้านตัน หา กชาวไร่อ้อยไม่สามารถตัดอ้อยได้ทัน อาจจะทำให้เกิดอ้อยค้างไร่ และชาวไร่อ้อยขาดรายได้

 

......#prmoi  #ครม.สัญจรบุรีรัมย์  สุรินทร์

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12022 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น