08 พฤษภาคม 2561 13:00

รมช.ก.อุตฯ และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มจิ้งหรีด ยกระดับผู้ประกอบการคนตัวเล็ก

image

จ.บุรีรัมย์: 7 พฤษภาคม - นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาสถานประกอบการพงษ์พันธ์ฟาร์มจิ้งหรีด ณ อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์..

พงษ์พันธ์ฟาร์มจิ้งหรีด ผู้เพาะพันธุ์จิ้งหรีดและผลิตจิ้งหรีดสดแช่แข็งและแบบสุกแช่แข็ง มีกำลังการผลิต 1.5 ตัน/รุ่น (ใช้เวลา 50-60 วัน/รอบการเลี้ยง) ซึ่งสถานประกอบการดังกล่าวได้รับการอนุมติสินเชื่อ Micro SME จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงจัดซื้อตู้แช่แข็งและโรงเรือนเพาะเลี้ยงเพิ่มเติม นอกจากนี้ ฟาร์มฯ ดังกล่าวยังได้ขอความช่วยเหลือจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเพาะเลี้ยง รวมถึงการบริหารจัดการการตลาดและระบบบั

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12048 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น