08 พฤษภาคม 2561 13:00

รมต.สมชาย นำคณะผู้บริหาร ก.อุตฯลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนผ้าไหมสวาย ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น เชื่อมโยงหมู่บ้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4.0

image

จ.สุรินทร์ : เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2561 - นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านสวาย อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายทวีป บุญวร นายกบริหารส่วนตำบลสวาย ให้การต้อนรับและกล่าวสรุปการดำเนินงานภาพรวมของชุมชนบ้านสวาย 

ชุมชนบ้านสวาย เป็นหนึ่งในชุมชนที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะนำไปพัฒนาต่อยอดภายใต้โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (CIV 4.0) ตามมาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local Economy) ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยชุมชนดังกล่าวมีอัตลักษณ์ความโดดเด่นเรื่องการทอผ้า ซึ่งผ้าที่นิยมในชุมชนนี้คือ” ผ้ายกดอก” นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม ให้การสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล ทั้งนี้ ชุมชนดังกล่าวต้องการให้ภาครัฐช่วยสนับสนุนการพัฒนาตราสัญลักษณ์ของชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผ้าไหมให้เข้าสู่หมู่บ้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว.......

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11928 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น