08 พฤษภาคม 2561 16:29

ก.อุตฯ จับมือสถานทูตญี่ปุ่นฯ จัดสัมมนาสุดยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ดึงบริษัทชั้นนำญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนทางเทคนิคกับเอสเอ็มอีไทย

image

 วันนี้ (8 พ.ค. 61) นายสันติ กีระนันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาสุดยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี Collaboration Forum in Connected Industries (Thai-Japan) โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมด้วย ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 4 

 งานสัมมนาสุดยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี เป็นความร่วมมือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น สืบเนื่องจากความร่วมมือตามหนังสือแสดงเจตจำนง (Memorandum of Intent) ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า  และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Miniter of Economy,Trade and Industry: METI) จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะจากประเทศญี่ปุ่น และผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย มีบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 20 บริษัท และผู้ประกอบการตามกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 200 บริษัท โดยภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย ได้เข้าชมการสาธิตเทคโนโลยีต่างๆ จากญี่ปุ่นตามบูธที่จัดแสดงผลงาน รวมทั้งสามารถเจรจาหารือกับบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรงเพื่อหาความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจต่อไปได้ด้วย

 

--------------------------------

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11845 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น