08 พฤษภาคม 2561 16:29

รมต.อุตตมฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์:นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์)

image

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2561 )เวลา 13.45 น. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์:นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์)    

พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการและการแสดงผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยของบริษัทโกโบริ ฟู้ด จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งได้ขยายตลาดไปยังประเทศแถบอาเซียน กัมพูชา ลาว  เวียดนาม

โดยมี นายณพพงศ์ ธีระวง คณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่นครชัยบุรินทร์เข้าร่วม ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11976 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น