11 พฤษภาคม 2561 18:24

ก.อุตฯ ร่วมมือกับเอกชนรายใหญ่ หนุนการจัดตั้งศูนย์สาธิตระบบการผลิตยุคใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย

image

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมและโครงการสาธิตการผลิตแบบออโตเมชั่น โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายโคจิ อาริมะ ประธานบริหาร บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น และนายคัทซึฮิโกะ ซุกิโตะ กรรมการบริหารบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วม ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท

นายอุตตมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ Industry Transformation Center : ITC เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงภาคเอกชนต่าง ๆ ผนึกกำลังตามนโยบายแนวทางประชารัฐ ในการช่วยเหลือพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางธุรกิจ การวิจัยเชิงพาณิชย์ การออกแบบและการผลิต รวมทั้ง ด้านการเงิน ตลอดจนการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถปรับตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัลและพัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยก้าวไปสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้กระทรวงอุตฯ ได้มีการขยายงานบริการไปยังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค พร้อมปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อให้บริการและสนับสนุน SMEs ในระดับภูมิภาคมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ ศูนย์ ITC เชียงใหม่ เน้นในด้านกาแฟ ชาและสมุนไพร ศูนย์ ITC ที่สงขลา เน้นในด้านอาหารแปรรูป ปาล์มและยาง ศูนย์ ITC ที่จังหวัดอุบลฯ เน้นด้านข้าว มัน และบรรจุภัณฑ์ ศูนย์ ITC ที่ชลบุรี เน้นผลไม้ เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ในขณะที่ ITC จังหวัด ก็เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำให้สินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เป็นต้น 

สำหรับศูนย์ ITC  กล้วยน้ำไท ได้สร้างอาคาร Showcase ที่มีการจำลองระบบการผลิตเพื่อเรียนรู้หลักการ และการออกแบบระบบการผลิตแบบ Lean Automation ประกอบด้วย หุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้รวมถึงเทคโนโลยีการจำลองเครื่องจักรและระบบการผลิต เพื่อใช้สำหรับเรียนรู้การใช้งานหุ่นยนต์พื้นฐานและการออกแบบระบบการผลิตแบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และถือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน

..........................

#กระทรวงอุตสาหกรรม #ICT#prmoi

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11877 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น