16 พฤษภาคม 2561 11:50

รมช.ก.อุตฯ นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่อุบลราชธานี ให้ความรู้เรื่องการมาตรฐานครบวงจรแก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าให้แก่สินค้า ยกระดับผู้ประกอบการตามนโยบาย Thailand 4.0

image

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มาตรฐานยกระดับ SMEs พัฒนาศักยภาพสู่ Thailand 4.0” โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอภิจิณ โชติกเสถียร  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ณ  โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

นอกจากนี้ยังมีการรับมอบหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ มอก. 369-2557 จากบริษัท เอ.พี ฮอนด้า จำกัด จำนวน 500 ใบ เพื่อมอบต่อให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต้นแบบ และพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ร้าน มอก. ให้ผู้ประกอบการ จำนวน 4 ราย ได้แก่ บริษัท คูย่งฮวด อุดรธานี จำกัด ร้านอุบลอนันต์พานิช  บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด  บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด พิธีมอบใบอนุญาต E-License  ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 3  ราย  ได้แก่ บริษัท เสรีภัณฑ์ โปร เซ็นเตอร์ จำกัด หจก.เคเอสขอนแก่น คอนสตรัคชั่น  หจก.เพชรสมวงศ์การโยธา   และพิธีปล่อยคาราวานการตรวจติดตามร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงพื้นที่อุบลราชธานีในวันนี้นอกจากจะเป็นการให้ความรู้เรื่องการมาตรฐานแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการยื่นขอรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. ให้ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน มอก.S เพื่อนำไปพัฒนาและยกระดับสินค้าไทย และในวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการใช้สินค้าได้อย่างปลอดภัย #prindustry #กระทรวงอุตสาหกรรม #สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11791 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น