16 พฤษภาคม 2561 13:36

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 2/2561

image

เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2561 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้แทนจังหวัดนครปฐม สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี ร่วมเข้าประชุม เพื่อติดตาม รับฟังปัญหาอุปสรรค และหารือแนวทางการแก้ไข ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ Local Economyและเป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนซ้ำซากของโรงงานและเหมืองแร่ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบแนวทาง และแผนงานในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนซ้ำซากของโรงงานให้สามารถยุติและอยู่ร่วมกับชุมชนได้ต่อไป  ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11991 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น