16 พฤษภาคม 2561 18:04

ก.อุตฯ ชูบ้านซะซอม อุบลฯ จุดแวะก่อนอาบแสงแรกแห่งสยาม

image

จ.อุบลราชธานี : วันนี้ (16 พฤษภาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ civ บ้านซะซอม เข้าพัฒนาเฟสแรก บนพื้นฐานความต้องการชุมชนก่อน ประกอบด้วย 1.ธนาคารน้ำใต้ดินแสงแรก เพื่อเป็นแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรม 2. มอบจักรยาน 40 คันโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับนักท่องเที่ยวปั่นชมหมู่บ้าน 3. มอบโค 4 ตัว เพื่อนำมูลมาทำปุ๋ย 4.โซล่าเซลล์แสงแรกโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใช้เป็นแหล่งพลังงาน และ 5. ปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวปรับภูมิทัศน์ โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะ โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุธน นิคมเขต รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายรังสรร บุญสะอาด อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งโรงงานพี่ใหญ่ (Big Brother) จำนวน 7 รายร่วมด้วย ณ บ้านซะซอม หมู่ที่ 7 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ชาวบ้านซะซอม ส่วนหนึ่งได้เข้าร่วมปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ส่งขาย กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล หนึ่งใน Big Brother และสำหรับเฟสต่อไป กระทรวงฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวที่แวะชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดแรกของประเทศไทย ที่ผาชะนะใด เช่น ผ้ากาบบัวแสงแรก เม็ดมะม่วงหิมพานต์ น้ำสมุนไพรสตรีแสงแรก เป็นเกษตรแปรรูปที่หลากหลาย สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11847 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น