17 พฤษภาคม 2561 14:20

รัฐมนตรีอุตตมฯ ร่วมงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้

image

วันนี้ (17 พ.ค. 61) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนา Korea-thailand 60th Anniversary Of Diplomatic Relations: MAEKYUNG THAILAND FORUM ในโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ โดยมี  นายเพค อุน-กยู (H.E. Mr.Paik Un-gyu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและพลังงาน สาธารณรัฐเกาหลี      ผู้บริหารเครือ MK Groups และกลุ่มนักธุรกิจชาวเกาหลีใต้ กว่า 180 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีอุตตมฯ  ได้กล่าวปาฐกถาว่า ขณะนี้ประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 คือการปรับเปลี่ยน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าโครงสร้างเศรษฐกิจ เสริมสร้างความแข็งแรง ความยั่งยืนของการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) พร้อมทั้งเสริมสร้างฐานการลงทุนใหม่  ที่เน้นใช้เทคโนโลยีผ่านการลงทุนด้านการค้าและอุตสาหกรรม และการขยายกำลังการลงทุนออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านและออกสู่ตลาดโลก 

กระทรวงอุตสาหกรรม มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมเดิม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตด้วย ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายนี้    มีการจัดทำ Road Map ในการขับเคลื่อนทั้งด้านการลงทุน การเสริมสร้างพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาหุ้นส่วนระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11890 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น