19 พฤษภาคม 2561 22:36

กิจกรรมการ Workshop เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Local Economy และ สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

image

 19 พฤษภาคม 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม Workshop เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Local Economy และ สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

โดยมี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย  สังสิทธิ์สวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่าน ให้คำปรึกษาแนะนำ และมีอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11880 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น