21 พฤษภาคม 2561 18:00

รมต.สมชาย กล่าวปาฐกถา ในงาน Thailand Food Innovation Forum 2018

image

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2561) นายสมชาย  หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Transform  the  Future  Food  Industry" ภายในงาน Thailand Food Innovation Forum 2018 โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนหอการค้าจังหวัด นักธุรกิจและผู้ประกอบการ เข้าร่วม ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย กล่าวว่า โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก ทำให้ประเทศไทยจะต้องปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศในทุกๆ ด้าน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ที่จะก้าวข้ามกับดักต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง  นำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน บริษัทหรือผู้ประกอบการ ต้องคำนึงถึงผลกระทบจากความต้องการและการตัดสินใจของผู้บริโภค ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ผลิตจะต้องทำความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาเทรนด์ในตลาดปัจจุบัน ว่าตลาดมีแนวโน้มไปในทิศทางใด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของผู้ประกอบการ นอกจากนี้กฎหมายด้านอาหารก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ต้องมีการใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารและได้รับการรับรองความปลอดภัยคุณภาพของอาหาร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล #prindustry #กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11983 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น