24 พฤษภาคม 2561 13:25

พิธีมอบรายได้จากการแข่งขันกีฬากอล์ฟสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

image

วันนี้ (24  พฤษภาคม  2561) นายพสุ  โลหารชุน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานในพิธีมอบรายได้จากการแข่งขันกีฬากอล์ฟสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน  300,000 บาท  เพื่อสาธารณะประโยชน์ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ พร้อมนี้มี นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์  นางเบญจมาพร  เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วม ณ  ห้องโถง ชั้น 1  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 11987 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น