25 พฤษภาคม 2561 11:48

ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ

image

วันนี้(25 พฤษภาคม 2561)/ กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2561  เพื่อร่วมพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2/2561 และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการตรวจราชการ รอบที่ 1/2561 รวมทั้งรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายภาค ที่ผ่านมา โดยมีนายสุรศักดิ์ เรืองเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12070 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น