27 พฤษภาคม 2561 23:09

กระทรวงอุตฯ เสริมแกร่งผู้ประกอบการพื้นที่ภาคอีสาน ด้วย Smart Program

image

จ.อุบลราชธานี 26 พฤษภาคม 2561 - นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงการสร้างสังคมการประกอบการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจ เสริมสร้างทัศนคติและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0 โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร (Smart SME Program) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 รุ่น รวมจำนวน 179 ราย ประกอบด้วย รุ่นที่ 330 จังหวัดนครราชสีมา​  รุ่น 331 จังหวัดอุบลราชธานี​  รุ่น 332 จังหวัดบุรีรัมย์​  รุ่น 333 จังหวัดอุดรธานี และรุ่น 334 จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4,5,6 และ7  

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12035 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น