สั่งพิมพ์หน้านี้
02 มิถุนายน 2561 00:02

ก.อุตฯ วางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ แห่งแรกของเอเชียดึงดูดการลงทุนสู่อีอีซี

image

วันนี้ (1 มิถุนายน 2561) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (Automatic and Tyre Testing, Research and Innovation Center - ATTRIC) โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม ณ เขตสวนป่าลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การเป็น Super Cluster อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดำเนินโครงการ เพื่อให้บริการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อมาตรฐาน UN R117 และยางล้อทุกประเภท

โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ มีแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1. ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ประกอบไปด้วยสนามทดสอบยางล้อและเครื่องมือทดสอบตามมาตรฐาน ทดสอบรายการเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุนของยางล้อ 2. ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน ประกอบด้วยสนามทดสอบกลางแจ้ง 5 สนาม คือ สนามทดสอบสมรรถนะยานยนต์ สนามทดสอบระบบเบรก สนามทดสอบระบบเบรกมือ สนามทดสอบเชิงพลวัต และสนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง

ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ตั้งบนพื้นที่ 1,235 ไร่ บริเวณเขตสวนป่าลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบและรับรองที่ต่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยดึงดูดนักลงทุนอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ พร้อมเปิดให้บริการแบบครบวงจรได้ในปี 2564 ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งแรกของเอเชีย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12070 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น