18 มิถุนายน 2561 14:36

ตรวจติดตามโครงการ OPOAI 4.0

image

จังหวัดลพบุรี/ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI  4.0  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี  พ.ศ. 2561 โดยมีนายวรกร บำรุงชีพโชต อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี นางสาวลักคณา อนุพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญแผนงานที่ 7 การบริหารจัดการด้านการเงินจาก SME Bank และทีมที่ปรึกษาจากส่วนกลาง ได้แก่ นายวรวุธ เหล่าสะพาน รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี (สอจ.ลพบุรี) และเจ้าหน้าที่จากกองตรวจราชการ ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานของบริษัท อี เอส โกบอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่ สอจ.ลพบุรี จัดจ้าง ในการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ บริษัท เอส พี ที เทรดดิ้ง 2015 จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เพื่อการเพาะงอก 

บริษัทดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ OPOAI ในแผนงานที่ 7 การบริหารจัดการด้านการเงิน และการพัฒนาประสิทธิภาพด้วย  IT ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12084 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น