20 มิถุนายน 2561 14:07

ตรวจติดตามโครงการ OPOAI 4.0 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

image

  วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI  4.0  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี  พ.ศ. 2561 โดยมีนายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทีมที่ปรึกษาจากส่วนกลางได้แก่ นายวรวุธ เหล่าสะพาน รศ.ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานของบริษัท คิว ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่ สอจ.สุราษฎร์ธานี จัดจ้างในการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ บริษัท เดลต้า วู้ด จำกัด ประกอบกิจการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป อัดน้ำยา อบแห้ง ซึ่งบริษัทดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ OPOAI ในแผนงานที่ 3 การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางานและการพัฒนาประสิทธิภาพด้วย  IT ณ ห้องประชุมบริษัท เดลต้า วู้ด จำกัด ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12099 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น