22 มิถุนายน 2561 15:43

ปลัด ก.อุตฯ เปิดศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เตรียมพร้อมผลิตบัณฑิตภาคอุตสาหกรรมโรโบติกและดิจิทัลเทคโนโลยี

image

 วันนี้ (22 มิถุนายน 2561) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Innovation Center for Robotics and Automation Systems (iCRAS) โดยมี รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ 

 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเป็นพลังผลักดันอุตสาหกรรมของไทย กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในลักษณะไตรภาคี หรือ ภาคเอกชน-สถาบันอุดมศึกษา-องค์กรภาครัฐ ผลักดันให้เกิดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร เช่น CORE TAREE LASI และ ITC (Industry Transformation Center) หรือศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ซึ่งเป็นศูนย์แสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มองเห็นภาพ เข้าใจถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นจากการยกระดับขีดความสามารถของตนเองสู่ระดับ 4.0 ในอนาคต 

 สำหรับศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) ของสถาบันปัญญาภิวัฒน์นั้น เป็นการเรียนการสอนแบบเรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน หรือ Work-based Education  มีสื่อการสอนทั้งการใช้ซอฟแวร์-ฮาร์ดแวร์ และระบบอัตโนมัติจำลองกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตพร้อมทำงานโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับโรโบติกและดิจิทัลเทคโนโลยี

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12014 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น