สั่งพิมพ์หน้านี้
22 มิถุนายน 2561 16:13

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการแข่งขันของสินค้าและบริการและสร้างความปลอดภัย

image

วันนี้ (22 มิ.ย. 61) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาเชิงวิชาการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) ซึ่งจัดโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมสัมมนา ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 

 

รัฐมนตรีช่วยฯ ก.อุตสาหกรรม กล่าวว่า บทบาทสำคัญของการรับรองระบบมาตรฐาน ในปัจจุบันมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นระบบมาตรฐานของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆแล้ว ในส่วนของการส่งออก มาตรฐานระบบโลกก็เป็นตัวชี้วัดว่า ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นได้มาตรฐานเพียงพอสำหรับการแข่งขันในระดับโลกได้หรือไม่ การรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนในการผลิต ล้วนแต่เป็นการเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยต่อประชาชนผู้บริโภค เพราะประชาชนจะไม่สามารถทราบได้เลยว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ดังนั้น ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ทราบดีว่าขั้นตอนในการผลิตหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีความปลอดภัยและน่าเชื่อมากน้อยเพียงใด จึงจำเป็นต้องรายงานความจริงและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคและประชาชน 

 

วันรับรองระบบโลก เป็นความตกลงร่วมกันรับรองระบบงานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (IFA) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (ILAC) กำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวัน "การรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) โดยขอความร่วมมือประเทศสมาชิกช่วยรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรองระบบงาน สมอ.ในฐานะผู้แทนประเทศไทยเป็นหน่วยงานรับรอง และตรวจสอบห้องปฏิบัติการของไทย ผู้ดูแลด้านการรับรองระบบ การส่งเสริมผลิตภาพและนวัตกรรมเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดเอกภาพในมาตรฐานและนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็ง เป็นระบบ ยกขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลกด้วย 

 

ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2. เรื่อง "ความร่วมมือด้านการมาตรฐานและด้านมาตรวิทยา" ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12339 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น