25 มิถุนายน 2561 15:42

เยี่ยมคารวะพร้อมหารือการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในพื้นที่ EEC

image

วันนี้ (25 มิถุนายน 2561)  Mr. Douglas  Foo  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์การพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อาทิเช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม  #กระทรวงอุตสาหกรรม #EEC

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12117 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น