27 มิถุนายน 2561 20:02

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ก.อุตฯ ร่วมประชุมชี้แจงกับปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2561

image

วันนี้ (27 มิถุนายน 2561) นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวทัศนียา ลัธะนันท์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกับปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2561 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบนโยบาย และในการประชุมมีการนำเสนอในหัวข้อวีดีทัศน์ เรื่อง ผลการประเมินการชี้แจงประเด็นสำคัญทันต่อสถานการณ์ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ การชี้แจงเกณฑ์การประเมินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนสำนักโฆษกและผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ และการชี้แจง เรื่อง การใช้งาน GNEWS และระบบรับส่งและรายงานโดยผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม 211A-B ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12096 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น