29 มิถุนายน 2561 18:50

เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน

image

วันนี้ (29 มิถุนายน 2561) นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายพิศิษฐ์  เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK  และนายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำคณะทำงานโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs  เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อกระตุ้นให้ SMEs ไทยหันมาสนใจเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12182 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น