30 มิถุนายน 2561 18:17

ปลัด ก.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่กำกับตรวจสอบโรงงานคัดแยกขยะ จ.อยุธยา

image

วันนี้ (30 มิถุนายน 2561) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจกำกับการตรวจสอบโรงงานคัดแยกขยะของบริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สาขาอยุธยา) จังหวัดอยุธยา ซึ่งเป็นโรงงานที่ดำเนินธุรกิจคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย อัดและตัดเศษโลหะ และแปรรูปวัตถุดิบแล้วส่วนใหญ่จะส่งจำหน่ายไปยังโรงหลอมเหล็กภายในประเทศ ส่วนที่เหลือส่งออกต่างประเทศ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12233 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น