30 มิถุนายน 2561 21:18

รัฐมนตรีช่วย ก.อุตฯ เปิดงาน Exclusive Fashion Show EP. ไฮโซบ้านนาและเยี่ยมชมวิถีชุมชนหมู่บ้าน CIV ณ ออนใต้ฟาร์ม จ.เชียงใหม่

image

วันนี้ (30 มิถุนายน 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Exclusive Fashion Show EP.ไฮโซบ้านนา โดยมีนายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี และ นายจารุพันธุ์ จารุโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายณพพงศ์ ธีระวร คณะทํางานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน และมีนายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือ นายอําเภอสันกําแพง กํานันตําบลออนใต้ คุณฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ เจ้าของออนใต้ฟาร์ม ให้การต้อนรับ ณ ออนใต้ฟาร์ม อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยหลังจากการเยี่ยมชมความเข้มแข็งของการท่องเที่ยววิถีชุมชน หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ชุมชนออนใต้ ว่า ปีนี้ในพื้นที่ของชุมชนแต่ละชุมชนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นทางทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือทางศิลปวัฒนธรรม หรือวิถีของความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นการสืบทอดมรดกตั้งแต่บรรพชนสู่ลูกหลานสืบทอดกันมาอย่างสวยงามเสมือนมรดกอันทรงคุณค่าที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้วันนี้รัฐบาลได้เห็นโอกาสที่จะสนับสนุนและหนุนส่งให้ชุมชนนั้นๆ ยังทรงคุณค่านั้นตลอดไปและยั่งยืนมั่นคงถาวร จึงได้ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยววิถีชุมชน หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ชุมชนออนใต้ขึ้นมา เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนหรือส่งไม้ต่อจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน

 

โดยรัฐบาลได้กำหนดให้การท่องเที่ยววิถีชุมชน หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เป็นตัวชี้วัดผลงาน โดยในแต่ละชมุชมที่จะยืนได้มีความสุขและสงบสุขได้อย่างมั่นคงชุมชน มีความสุข โดยวัดจากฐานความสุขของประชาชน กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยววิถีชุมชนหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ได้เห็นการจัดงานที่ดีที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคส่วนของชุมชนร่วมกับภาคเอกชน ถือเป็นความตั้งใจและ พยายามเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะตระหนักถึงเรื่องการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยววิถีชุมชน หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และไปดำเนินงานในหน่วยงานของตนอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไปรวมทั้งเยาวชนทั้งหลายที่จะรับไม้สืบต่อมรดกจากบรรพบุรุษต่อไป

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12112 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น