01 กรกฎาคม 2561 14:24

รัฐมนตรีช่วย สมชายฯ ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการในงาน Lanna Expo 2018 จ.เชียงใหม่

image

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการในงาน Lanna Expo 2018 โซน Northern Thailand Food Valley เป็นงานแสดงศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ นำเสนอความก้าวหน้าของวงการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือให้เดินหน้าไปสู่ครัวโลกได้อย่างยั่งยืน 

โดยในปีนี้ได้เน้นศาสตร์ศิลป์ถิ่นล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี และ นายจารุพันธุ์ จารุโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายณพพงศ์ ธีระวร คณะทํางานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 1 นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมเยี่ยมชม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานโครงการ Northern Thailand Food Valle เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือให้เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ส่งเสริมด้านนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม โดยนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต ส่งเสริมการตลาด ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารหรือคลัสเตอร์ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ นั้น มุ่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการและประสบความสำเร็จเกิดเป็น Success Case จำนวนมาก

 

โดยในปีนี้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้บูรณาการความร่วมมือโดยการสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ มาทดสอบตลาดในงาน อาทิ เชียงใหม่เมืองกาแฟ ที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงกว่า 50 ร้านค้า กลุ่มแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพของภาคเหนือ เช่น พืช ผักผลไม้เมืองหนาวแปรรูปด้วยนวัตกรรมด้านดิจิทัล จากกลุ่มคลัสเตอร์ อาหารแปรรูป และกลุ่ม Food Truck ที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่มาช่วยสร้างสีสันภายในงานและแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือ

 

นอกจากนี้ ภายในงาน Lanna Expo 2018 โซน Northern Thailand Food Valley งาน Lanna Expo 2018 มีกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร จำนวนมากกว่า 200 บูท โดยมีไฮไลท์ที่สำคัญ ได้แก่ 1) Northern Creative Food to the Future พาวิลเลี่ยน นำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคต 2) การจำหน่ายอาหารแผงลอยสไตล์ญี่ปุ่น จากเมือง Obihiro จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ปะทะร้านอาหารชั้นนำของภาคเหนือตอนบน 1 3) Chiang Mai Food Truck Club นำเสนออาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายบนรถแบบมีเอกลักษณ์ 4) เชียงใหม่เมืองกาแฟ 5) การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร และ 6) การเจรจาธุรกิจ เป็นต้น

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12148 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น