02 กรกฎาคม 2561 17:45

ปลัด ก.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลโรงงานคัดแยกขยะ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชบ่อวิน จ.ชลบุรี

image

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2561) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลโรงงานคัดแยกขยะ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องในการดำเนินธุรกิจคัดแยกวัสดุ การขจัดสารปนเปื้อนในเครื่องจักร คัดแยกขยะฝังกลบ ของเสียเคมีวัตถุ และบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพ อย่างมีระบบการจัดการที่เป็นระบบได้ตามมาตรฐาน และเป็นโรงงานที่รับกำจัด ถอด บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วภายในประเทศเท่านั้น ไม่ได้มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกระบวนการกำจัดขยะของเสียอีกด้วย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12128 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น