03 กรกฎาคม 2561 01:21

ปลัด ก.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการดำเนินงานของเตาเผ่าขยะอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ.

image

วันนี้ (2 ก.ค.61) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุรพล ชามาตย์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำกับดูแลการดำเนินงานของเตาเผาขยะอุตสาหกรรม ของบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์บริการจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) เพื่อกำจัดของเสียอุตสาหกรรมอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีระบบกำจัดของเสีย ก๊าซเสียและบำบัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ และเป็นผู้ประกอบการเตาเผาขยะอุตสาหกรรมอันตรายแห่งแรกของประเทศไทนและเอเชียอาคเนย์ 

ทั้งนี้เตาเผาแห่งนี้มีคุณสมบัติในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลว กากตะกอน ก๊าซ ตลอดจนขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12502 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น