10 กรกฎาคม 2561 12:10

การประชุมติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการในปี 60 ของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยฯ จ.อุดรธานี

image

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี นายโกศล ใจรังษี ประธานกรรมการ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก กรรมการ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพงศ์เทพ จารุอำพรพรรณ กรรมการ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในกิจกรรมโครงการระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และดูงานแปลงสาธิตการขยายอ้อยพันธุ์ดี ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12072 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น