12 กรกฎาคม 2561 13:46

รองปลัด ก.อุตฯ ร่วมงาน SD Symposium 2108: Circular Economy

image

            เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมงาน SD Symposium 2108: Circular Economy ณ โรงเเรม ดิ พลาซา แอทธินี กรุงเทพ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ  การงานจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภค ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างการเติบโตอย่างสมดุลของการดำเนินธุรกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิต และอนาคตของโลกที่ยั่งยืน ในหัวข้อ Circular Economy (return / make / use) :the future we create  และได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาชน  และสื่อมวลชนทั้งไทยเเละต่างชาติเข้าร่วมงาน กว่า 900 คน

           โดยท่านรองนายกฯ ได้กล่าวขอบคุณ SCG ในฐานะภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการสร้าง กระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร สิ่งเเวดล้อมให้เกิดความคุ้มค่าเเละยั่งยืน จึงเกิดเป็นงาน Circular Economy ขึ้นมา โดยใช้ความรู้ด้าน innovation และใช้พลังหรือแบรนด์ที่เข้มเเข็งของ SCG ขับเคลื่อนให้คนในประเทศตื่นตัวในเรื่องการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งเเวดล้อม Circular economy สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลที่ได้กำหนดในแผนการพัฒนาประเทศ ซึ่งเรากำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการสร้าง พัฒนาภาคธุรกิจให้เกิดvalue      มีนวัตกรรม เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และในขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเเละเกิดประโยชน์สูงสุด และทำอย่างไรให้มีทรัพยากรให้คนรุ่นหลังได้ใช้อย่างยั่งยืน  

           “ความสำเร็จในประเด็น circular economy ความยั่งยืนของทรัพยากร โดยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้ ให้ความรู้ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่า และวิธีการรักษ์สิ่งเเวดล้อม โดยจะต้องผลักดันปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกตั้งเเต่เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ต้องร่วมมือกันอย่างเข้มเเข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต”  ดร.สมคิดฯ  กล่าวทิ้งท้าย

             นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังมีการ บรรยายในหัวข้อ “CIRCULAR MINDSET” โดย Mr.Peter Bakker,President &CEO of WBCSD  การเสวนาหัวข้อ กระบวนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ circular Economy โดย Dupont, Michelin, DOW และ SCG    และการสัมมนาในหัวข้อย่อย ดังนี้ (1) GLOBAL SHARING (2) CIRCULAR COMMUNITY (3) DIGITAL FOR CIRCULAR ECONOMY และ (4) CIRCULAR WASTE VALUE CHAIN

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12360 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น