18 กรกฎาคม 2561 11:45

ปลัด ก.อุตฯ เปิดการสัมมนาพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

image

       วันนี้ (18 กรกฎาคม 2561) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุรพล  ชามาตย์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร  เอกฉัตร นายจุลพงษ์  ทวีศรี  นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์  นายพรเทพ  การศัพท์  นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอดิศัย อยู่อินทร์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ร่วมอภิปราย นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

     ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติ เป็นเครื่องมือและกลไกที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมาย การทำความเข้าใจและพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่ายิ่งในช่วงที่ผ่านมา มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนับเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน และส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของชาติ จึงได้มีการจัดสัมมนาพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปปฏิบัติตามกฎหมายและจะนำไปดำเนินการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12274 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น