19 กรกฎาคม 2561 09:32

สมอ. แจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุน การจัดทำหนังสือครบรอบ 49 ปี สมอ.

image

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งเตือนผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างขอการสนับสนุนการจัดทำหนังสือครบรอบ 49 ปี สมอ.

นายอภิจิณ  โชติกเสถียร เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า ตามที่ หนังสือพิมพ์ “แกนนำเศรษฐกิจ” มีการจัดทำหนังสือส่งให้ผู้ประกอบการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโดยการลงโฆษณาในหนังสือรายงานพิเศษ เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 49 ปี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” นั้น ขอแจ้งว่า สมอ. ไม่มีส่วนรู้เห็น ว่าจ้าง หรือเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดทำหนังสือฉบับดังกล่าว และไม่มีนโยบายในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์ฉบับใดจัดทำหนังสือครบรอบการสถาปนา สมอ. หาก สมอ.  จะดำเนินการจัดทำจะดำเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน

สมอ. จึงขอแจ้งผู้ประกอบการทราบในข้อเท็จจริง หากมีข้อสงสัยประการใดหรือได้รับการติดต่อจากหนังสือดังกล่าว ขอให้ติดต่อ สมอ. โดยตรงได้ที่ โทรศัพท์ 0 2202 3429 , 0 2202 3518  ในวันและเวลาราชการ

                                                                                  18 กรกฎาคม 2561

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12214 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น