21 กรกฎาคม 2561 14:18

ปลัด ก.อุตฯ ร่วมฟังบรรยายพร้อมมอบนโยบายด้านประชาสัมพันธ์ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการสื่อสารแบบใหม่ในพื้นที่เครือข่าย” จ.สมุทรสงคราม

image

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2561) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม ร่วมรับฟังบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสื่อสารแบบใหม่ในพื้นที่เครือข่าย” ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในการนำสื่อดิจิตอลมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร และร่วมกันกำหนดแนวทาง รูปแบบ และแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านโซเชี่ยลมีเดียในภาพรวมให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยขอให้ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำแนวทางจากการสัมมนาในครั้งนี้ ไปบริหารจัดการสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอประเด็นข่าว และเนื้อหาที่จะประชาสัมพันธ์ รวมถึงการพัฒนาข้อมูลแบบยกระดับของหน่วยงาน การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การร่วมมือร่วมใจกันของทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชียลให้มีความถูกต้อง เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมมากขึ้น

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12204 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น