23 กรกฎาคม 2561 14:45

“กระทรวงอุตฯ กำหนดมาตรการเข้มงวดรัดกุม อนุญาตเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง เฉพาะผู้ประกอบการที่ดี ปฏิบัติถูกต้อง”

image

กรุงเทพฯ  23 กรกฎาคม 2561 –  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำผ่านสินค้าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง (Used Electrical/ Electronic Equipment for Refurbishment and Direct Reuse) และการนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวได้ โดยออกมาตรการเข้มควบคุมทุกกระบวนการ เพิ่มความเข้มงวดและป้องกันอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายดำเนินการได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดกับประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรม ได้มีมติเห็นชอบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายในกรณีการนำผ่านสินค้าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้มือสอง (Used Electrical/ Electronic Equipment for Refurbishment and Direct Reuse) และการนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในโรงงานและใช้งานตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยให้คำนึงถึงผลกระทบและความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบอย่างเคร่งครัด

ด้านนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้บูรณาการการปฎิบัติงานร่วมกับกรมศุลกากร  กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์การปฏิบัติ เข้มงวดรัดกุม ตลอดเส้นทาง ทั้งกรณี “นำผ่าน” และ “นำเข้า” ประกอบด้วย

1.มาตรการเข้มงวดกรณีนำผ่านสินค้า Used-E ต้องมีการขอใบอนุญาตนำผ่านสินค้าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้มือสอง (Used Electrical/ Electronic Equipment for Refurbishment and Direct Reuse) ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยผู้ประกอบการต้องแจ้งรายละเอียดสรุปการดำเนินการภายใน 15 วันหลังจากสินค้าออกนอกราชอาณาจักรแล้ว พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดต้องใช้รถขนส่งเฉพาะที่ติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) รวมถึงการติดตามตู้สินค้าตลอดเส้นทางตั้งแต่การขนส่งรวมถึงด่านศุลกากรโดยระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) หรือที่เรียกว่า E-Lock ที่จะมีประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมสินค้าผ่านแดน ภายใต้เทคโนโลยี Radio Frequency Identification: RFID และ Global Positioning System: GPS ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นระบบ E-Lock สำหรับตรวจสอบการเคลื่อนที่ของตู้สินค้าได้ตลอดเส้นทางการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสินค้าดังกล่าว รวมถึงการร่วมตรวจสอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ด่านปลายทางร่วมกับศุลกากรเพื่อยืนยันว่าสินค้าได้ผ่านออกนอกราชอาณาจักรแล้ว

2.มาตรการเข้มงวดกรณีนำเข้าสินค้า Used-E ผู้ประกอบการจะต้องนำสินค้า Used-E ที่ได้ขออนุญาตมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานเท่านั้น ไม่มีสิทธิถ่ายโอนให้กับโรงงานอื่น ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง เช่น การกำหนดคุณสมบัติ และอายุการใช้งาน  และจะนำเสนอมาตรการควบคุมร่วมกับกรมศุลกากรร่วมกันตรวจสินค้าทุกตู้ 100 % เพื่อเป็นการเข้มงวดและยืนยันสินค้าให้ถูกต้องตามที่ได้แจ้งขออนุญาตมา หากไม่ได้เป็นไปตามที่แจ้งมาสินค้าดังกล่าวจะถูกผลักดันกลับประเทศต้นทางทันที พร้อมขนส่งโดยรถที่ติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) และควบคุมการขนส่งตั้งแต่ท่าเรือไปจนถึงผู้ขออนุญาตนำเข้าโดยตรวจสอบร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตรวจสอบสินค้าอีกที

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ โทรศัพท์ 0 2202 4166-7 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th หรืออีเมล iwmb@diw.go.th

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12113 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น