23 กรกฎาคม 2561 18:24

รมช. ก.อุตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท อุบลไบโอเอทานอล จ.อุบลราชธานี

image

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายณพพงศ์ ธีระวร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด  จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานที่มีความพร้อมในการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยโรงงงานแห่งนี้มีการทดลองนวัตกรรมที่ได้ร่วมมือกับประเทศฟินแลนด์ในการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง ซี่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองเครื่อง มีกำลังการผลิต 700 ตันแป้งต่อวัน ใช้มันสำปะหลังสดเป็นวัตถุดิบในการผลิต 2,800 ตันต่อวัน จึงถือว่าเป็นโรงงานที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร ตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย พ.ศ. 2561-2570

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12083 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น