25 กรกฎาคม 2561 21:18

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย เป็นประธานเปิดงาน ๙ สู่ทศวรรษใหม่ใน Digitalized World กับ CEDI

image

วันนี้ (25 ก.ค. 61) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน ๙ สู่ทศวรรษใหม่ Digitalized World กับ CEDI พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "เศรษฐกิจและเมืองใหม่ในยุค ไทยแลนด์ 4.0" จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ Creative Entrepreneurship Development InInstitute (CEDI) โดยมี ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย กล่าวว่า ภาพรวมของไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลนั้น คือความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แต่ปัญหาหลักของการพัฒนาประเทศได้แก่ 3 กับดัก ซึ่งประกอบไปด้วย กับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียม และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา เพราะฉะนั้น จึงต้องปรับเปลี่ยนการพัฒนาเป็น 3 กลไก ได้แก่ กลไกการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กลไกการสร้างความเติบโตจากภายใน และกลไกการพัฒนาอย่างสมดุล คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้ การพัฒนาตนเองสู่การแข่งขันของผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ ทั้งด้านคุณภาพสินค้าและบริการจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสามารถช่วยเป็นเเรงขับเคลื่อน ผลักดันเศรษฐกิจจองประเทศให้ไปก้าวข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธภาพ

 

สำหรับงาน ๙ สู่ทศวรรษใหม่ใน Digitalized World กับ CEDI จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการก่อตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าของสถาบันฯ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการและผู้ประกอบการกว่า 1,000 ราย จาก 900 กิจการ ร่วมสร้าง Networking และต่อยอดแนวคิดธุรกิจในอนาคตให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12304 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น