03 สิงหาคม 2561 23:30

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 4 ส่งเสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในงานอุตสาหกรรม 4.0

image

วันนี้ (3 สิงหาคม 61) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 4 ส่งเสริมนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมี นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายณรงค์ บุณยสงวน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ การยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ หรือ Smart Factory จะทำให้เกิดระบบการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด และผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นกรอบกำหนดให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

 

สำหรับโครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 4 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ผสานความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรอิสระ เชื่อมโยงกับโครงการ "Big Brother พี่ช่วยน้อง" ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยหลักการความยั่งยืนพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในโรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12036 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น