03 สิงหาคม 2561 23:28

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชาย เป็นประธานเปิดโครงการและสัมมนา Agro-Industry 4.0 ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0

image

วันนี้ (3 สิงหาคม 61) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและการสัมมนา Agro-Industry 4.0 ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0 โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ณ ห้องเเซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รัฐมนตรีช่วยฯ สมชายกล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการบริโภคทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การทำเกษตรในอนาคตจำเป็นต้องนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตร เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรที่สามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.8 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในหลายด้าน เช่น การตลาดนำการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการน้อมนำหลักการทรงงานและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้ในการพัฒนาด้านกระบวนการทางการเกษตรที่สำคัญต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับภาคการเกษตรให้มีขีดความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0 

โครงการ Agro-Industry 4.0 ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นการจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และ SMEs ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจต่างๆ ให้คำปรึกษาเชิงลึก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ หรือยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้ระบบอัตโนมัติหรือดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ต่อยอดซัพพลายเชน และมุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มผลผลิตเชิงบูรณาการ โดยคาดหวังจากจบโครงการจะสามารถสร้างมูลค่าเะมทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรได้มากกว่า 400 ล้านบาท

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12130 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น