08 สิงหาคม 2561 12:40

“รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน” ซิวแชมป์ประกวดวีดิทัศน์ สมอ. มาตรฐานอุตสาหกรรม เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย คว้ารางวัล 50,000 บาท

image

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวีดิทัศน์เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่มาตรฐาน รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  

    นายอภิจิณ โชติกเสถียร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมอ. ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดวีดิทัศน์เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่มาตรฐาน ภายใต้หัวข้อเรื่อง “มาตรฐานอุตสาหกรรม เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย” ในงาน Thailand Industry Expo 2018 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้ต่อยอดเรียนรู้เรื่องการมาตรฐาน และสามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดทำเป็นวีดิทัศน์ แล้วนำไปเผยแพร่ภายในโรงเรียนและชุมชนของตนเองผ่านทางโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดขึ้นในสังคม โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวด จำนวน 118 ทีม จาก 76 โรงเรียน  

สมอ. ได้คัดเลือกรอบแรก จำนวน 30 ทีม เข้าร่วมกิจกรรม TISI Clip Camp เพื่อติวเข้มความรู้เรื่องการมาตรฐาน และเทคนิคในการจัดทำวีดิทัศน์ พร้อมมอบทุนในการจัดทำทีมละ 10,000 บาท หลังจากนั้น สมอ. ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ที่จัดทำเรียบร้อยแล้ว ผ่านทางช่อง Youtube ของ สมอ. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสิน โดยผลการประกวด มีดังนี้  

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม RS Telecom จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเกียรติบัตรจากเลขาธิการ สมอ.  

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม SKP Change จากโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากเลขาธิการ สมอ.  

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Inspiration จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากเลขาธิการ สมอ.  

 รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 9,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากเลขาธิการ สมอ. ดังนี้  

1. ทีมมะขามหวาน จากโรงเรียนซับบอนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. ทีมเปื้อนฝุ่น จากโรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย 

3. ทีม Purple – White S.S.W. จากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย 

4. ทีมเพลงพิณ อินดี้ จากโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์  

5. ทีม 2 NTD จากโรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี 

6. ทีม 2.9 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จังหวัดราชบุรี  

7. ทีม IMAGINE MOTION จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ  

รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม Purple – White S.S.W. จากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย  

    เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่หาความรู้ของผู้จัดทำ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำวีดิทัศน์ความรู้เรื่องการมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนผู้บริโภค ให้เกิดความตระหนักในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยังประโยชน์ให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมและชุมชนได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้สามารถติดตามชมวีดิทัศน์ของผู้ได้รับรางวัลได้ที่ www.tisi.go.th , pr.tisi.go.th และ www.facebook.com/tisiofficial 

 

8 สิงหาคม 2561

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12248 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น