08 สิงหาคม 2561 21:08

รมต. อุตตม เยือนชุมชนตะเคียนเตี้ย ชูจุดเด่นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมผลักดันสู่ต้นแบบหมู่บ้าน CIV จ.ชลบุรี

image

จ.ชลบุรี : วันนี้ (8 สิงหาคม 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมด้วย โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ให้การต้อนรับ และนางวันดี ประกอบธรรม ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ย กล่าวบรรยายสรุปภาพรวม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า การลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 1 ใน 160 ชุมชน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน CIV และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การพัฒนาในโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หรือ หมู่บ้าน CIV ภายใต้โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นของฝาก ของที่ระลึกควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามแนวประชารัฐ

สำหรับ “ชุมชนตะเคียนเตี้ย” ถือเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวชั้นดีเรียกได้ว่าเป็น “เกาะสมุยแห่ง อ.บางละมุง” และนับว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งตัวอย่างที่มีการนำเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นที่มาสร้างเป็นจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่พาย้อนเวลาไปสัมผัสความเป็นอยู่ของคนเมืองชลในอดีต ด้วยการพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานชมวิถีมะพร้าว เรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากมะพร้าวออร์แกนิค การใช้ “แตนเบียน” กำจัดศัตรูพืชของมะพร้าวแบบธรรมชาติ ชมพิพิธภัณฑ์บ้านร้อยเสา บ้านแฝดเรือนไทย แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ลานวัฒนธรรมสำหรับทำกิจกรรมศิลปะ งานฝีมือ ตัดพวงมโหตร พับกุหลาบใบเตย และการนวดกัวซา พร้อมปรุงอาหารขึ้นชื่อ “แกงไก่กะลา” 

 

นอกจากนี้ชุมชนดังกล่าวยังมีการนำผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นมาพัฒนาและต่อยอดด้วยแนวทางสร้างสรรค์จากการออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12192 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น