09 สิงหาคม 2561 04:11

รชอ. ผนึกพลังวางแผนมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

image

อยุธยา : 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เรียกประชุมมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยที่จะกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล และมีนายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายโบว์แดง ทาแก้ว ผอ.ชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสหวัฒน์ โสภา อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางกรกฏ รัศมี ผอ.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นายสุโชติ  ศิริยานนท์ ผอ.นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าไฮเทค นายคณพศ ขุนทอง ผอ.นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นายเสรี กิ้มจ้อง ผู้จัดการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าว นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด ได้ให้ความมั่นใจว่ามาตรการที่กำหนดสามารถป้องกันเหตุอุทกภัยได้ หากมีเหตุสุดวิสัย ทางจังหวัดจะมีการประชุมและรายงานเป็นระยะ ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ได้สั่งการและมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมฯ สวนอุตสาหกรรม บูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอ รวอ. ในโอกาสต่อไป  

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12288 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น