09 สิงหาคม 2561 17:48

รัฐมนตรีอุตตมฯ เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี สถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง

image

จ.ระยอง : วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) เวลา 16.00 น. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC) และรับฟังบรรยาย หัวข้อ เป้าหมายและการดำเนินงานของสถาบันวิทยสิริเมธีจากนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีนายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเยี่ยมชม

สถาบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC) เป็น graduate research intensive university ตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ (Wangchan Valley) ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (Power of Innovation Foundation) (ชื่อเดิม มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง) ตามโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก ด้วยวิสัยทัศน์สำคัญมุ่งหวังให้สถาบันฯ ติดอันดับ 1 ใน 50 ของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12047 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น