10 สิงหาคม 2561 10:02

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-waste

image

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นขยะที่เกิดขึ้นได้ จากการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กหรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วในชีวิตประจำวัน เช่นโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่ ขยะเหล่านี้มีทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย หากไม่มีวิธีการกำจัดอย่างเหมาะมอาจมีสารเคมีรั่วไหลจนก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12132 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น