17 สิงหาคม 2561 16:22

ก.อุตฯ ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

image

17 ส.ค. 2561 : กรุงเทพฯ นางสาวทัศนียา ลัธธนันท์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการฯดังกล่าว เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต” ซึ่งภายในบูธของกระทรวงอุตสาหกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และข้อมูลการดำเนินการอุตสาหกรรม 4 สาขานำร่องที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปี 2560 - 2561 ได้แก่ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และมีการให้คำแนะนำความรู้เรื่อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างง่าย ๆ ให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีกิจกรรมตอบคำถาม เพื่อชิงรางวัลจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งได้จัดทำมาเป็นพิเศษ เพื่อแจกให้แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยเฉพาะ และมีกิจกรรมร่วมถ่ายภาพกับ “หนูอิน” มัสคอตจากทางกระทรวงอุตสาหกรรม สัญลักษณ์ของเด็กรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานของสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ สถาบันไทย-เยอรมัน ได้จัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ SmartBox for SME อุปกรณ์ตรวจสอบกระบวนการทำงานของเครื่องจักร เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสถาบันอาหาร ได้จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปอาหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12144 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น