20 สิงหาคม 2561 13:40

ก.อุตฯ ลงพื้นที่ CIV บ้านหาดส้มแป้น พบปะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและกลุ่มผลิตของที่ระลึกจากเซรามิก จ.ระนอง

image

วันนี้ (20 สิงหาคม 2561) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ CIV บ้านหาดส้มแป้น พร้อมพบปะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและกลุ่มผลิตของที่ระลึกจากเซรามิก จ.ระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้าน CIV บ้านหาดส้มแป้น โดยมีนายมานพ พรมรุกขชาติ อุตสาหกรรมจังหวัดระนองและคณะให้การต้อนรับ 

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือหมู่บ้าน CIV (Creative Industry Village) บ้านหาดส้มแป้น เป็นชุมชนทำเหมืองเก่ามีวิถีชีวิตการร่อนแร่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทำเหมืองแร่ มีประวัติการร่อนแร่ของชาวบ้านมากกว่า 100 ปี ชุมชนมีอัตลักษณ์ต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรม ที่สวยงามเหมาะแก่การพัฒนาเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดระนอง อันจะเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชน

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12293 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น