20 สิงหาคม 2561 21:25

รมช.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการอาหารแปรรูป โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดชุมพร

image

วันนี้ (20 สิงหาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณพพงศ์ ธีระวร คณะทํางานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ พบปะผู้ประกอบการอาหารแปรรูป โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดชุมพร

โดยจุดแรกได้ลงพื้นที่บริษัท ซีเฟรชอินดัชตรี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง ส่วนใหญ่เป็นกุ้งแช่แข็งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กุ้งสด กุ้งต้ม กุ้งชุบแป้ง กุ้งซูชิ ซึ่งผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่ Seafresh, Sea Angel, Go Go, Thai Chia และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้ากุ้ง 69,000 ล้านบาท/ปี สูงเป็นอันดับที่ 6 (ประมาณ 7%) ของกลุ่มสินค้าอาหาร ซึ่งบริษัทฯ มีกำลังการผลิต 30,000 ตัน/ปี พื้นที่การผลิต 20,000 ตารางเมตร

จุดที่สอง บริษัท สันติภาพ (ฮั้วเพ้ง 1985) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผลิตปลากระป๋องและผลไม้กระป๋อง ภายใต้แบรนด์ “Pigeon Brand” บรษัทฯ มีมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 1.015 ล้านล้านบาท/ปี มีการส่งออกในรูปวัตถุดิบมากกว่าอาหารแปรรูป สัดส่วน 53:47 บริษัทฯ รองรับวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องในหลายกลุ่ม ได้แก่ ผัก ผลไม้ อาหารทะเล มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ นกพิราบ ที่ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพ

 

ด้านสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์ โรงงานไบโอแก๊ส และศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ โดยมีพื้นที่เพาะปลูก 4 ล้านไร่ ผลผลิต 12 ล้านตัน/ปี ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 4,053 ราย กำลังการผลิต 45 ตันทะลายต่อชั่วโมง ปริมาณการผลิตน้ำมัน 194,162 ตัน มีการบริหารจัดการในรูปแบบ Biorefinery โดยผลิต Main Product คือ น้ำมันปาล์มดิบ Co Product การผลิต Bio Gas และ By Product การ

เพาะเห็ดจากทะลายปาล์ม และเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ให้กับสหกรณ์การเกษตรอื่น

 

และบริษัท วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดชุมพร โดยน้ำมันปาล์มดิบถือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ หลายประเภทโดยทั่วไปการใช้ประโยชน์ของน้ำมันปาล์มดิบแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค และใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน โดยบริษัทฯ มีศักยภาพในเรื่องระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติในทุกขั้นตอน ถือเป็นต้นแบบให้กับโรงงานปาล์มที่กำลังพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม สู่ FACTORY 4.0

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12222 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น