21 สิงหาคม 2561 04:23

รัฐมนตรีฯ อุตตม ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการท่าเรือระนอง และการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ จ.ชุมพร

image

วันนี้ (20 สิงหาคม 2561) เวลา 11.45 น. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมรับฟังปัญหาการบริการจัดการท่าเรือระนอง ณ บ้านเขานางหงส์ จังหวัดระนอง 

ท่าเรือระนอง เป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศไทย - ประเทศเมียนมาร์ และน่านน้ำสากล ซึ่งเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามันของไทย เชื่อมโยงเส้นทางการค้ากับประเทศในเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรปและแอฟริกา สามารถรับเรือสินค้าและเรือตู้สินค้าขนาด 12,000 เดดเวทตัน สำหรับปัญหาของท่าเรือระนอง เนื่องจากมีปัญหาด้านกรมการผังเมือง ซึ่งพื้นที่สีม่วงมีน้อยและติดเงื่อนไขการห้ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวง โดยอนุญาตให้ตั้งโรงงานในพื้นที่สีม่วงได้เพียง 10 ประเภท จากทั้งหมด 107 ประเภท ที่ส่วนใหญ่สินค้าในการขนส่งทางเรือจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค และวัสดุก่อสร้างไปยังประเทศเมียนมาร์เป็นหลัก จึงไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรองรับการส่งออก

ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงผังเมือง เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ และส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างระบบขนส่งหลายรูปแบบและส่งเสริมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

เวลา 15.30 น. ณ จังหวัดชุมพร  รัฐมนตรีอุตตมฯ ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะประชาชน และเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ มีขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเมืองชุมพร ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรและผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชนในอนาคต และเป็นการสร้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12152 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น