21 สิงหาคม 2561 13:18

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดกาญจนบุรี

image

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ สภาพปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด โดยมีนายจิรวัธน์ อารีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับทราบถึงปัญหาและได้แนะนำแนวทางการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ต่อไป 

นอกจากนี้คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงงานของบริษัท ชีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการถลุงและหลอมแร่ควอตซ์เพื่อผลิตซิลิคอนเมททอล และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยอุตสาหกรรมซิลิกอนเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากซิลิกอน เป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สําคัญเป็นจํานวนมาก เช่น อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ผสมอะลูมิเนียม (Aluminium alloys) อุตสาหกรรมเคมีเพื่อผลิตซิลิโคน (Silicone) อุตสาหกรรมซิลิกอน คาร์ไบด์ (Silicon Carbide) อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cells) อุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor) เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Hi-technology) และมีมูลค่าสูง

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12167 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น