22 สิงหาคม 2561 11:41

รัฐมนตรีช่วยสมชาย ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ ITC จังหวัดสุราษฎร์ธานี

image

วันนี้ (22 สิงหาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมและ ภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชม ซึ่งมีนายพงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME Transformer แบบครบวงจร และเป็นการยกระดับภาคธุรกิจ ตลอดจนอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค ให้พัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

 

ซึ่งปัจจุบันศูนย์ ITC ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 มีการให้บริการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และรูปแบบสินค้าให้ทันสมัย เพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยได้เปิดให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้ โดยในอนาคตศูนย์ ITC ทั่วประเทศ จะบูรณาการกับ Big Brother หรือพี่ช่วยน้องในพื้นที่เพื่อช่วยขับเคลื่อน SMEs ไปสู่ยุค 4.0

     

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักบริหารกลาง...

อ่าน 12263 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 10:14
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น